Křížová cesta Římov

Typ: Pěší trasa Vzdálenost: 5.3 km Obtížnost: Snadná Převýšení: 71 m Hodnocení: 80/5

České Budějovice a okolí, Česká Republika

Křížová cesta Římov

Booking.com

Jak k parkovišti? Klikněte si na kolonku parkoviště, poté na bod v mapě a potvrdíte tlačítkem OK. Pokud chcete najít trasu, jak se dostat na parkoviště, kliknete na ''Jak se tam dostanu''. Zvolíte svůj výchozí bod a načtou se vám varianty, jak se k parkovišti dostanete. 

Připravili jsme pro vás jako výchozí bod parkoviště u fotbalového hřiště v obci Římov. Zde můžete zdarma zaparkovat a vyrazit na výlet s historickým tématem.

Hned na začátku narazíte na osmihrannou kapli „Loučení”, která leží u starého fotbalového Hřiště a určitě ji nepřehlédnete. Poté se vydáte po asfaltové cestě podél hřiště směrem dolů. Zhruba po 150m sejděte z asfaltky na polní cestu, značenou cyklistickou značkou č.1126.

 
 
 

Vydejte se mírným kopečkem ke 280m vzdálené obdélné kapličce „Poslední večeře”. V této kapličce je fotografie poslední večeře páně, bohužel je kaple nepřístupná. Pokračujte dále a za chvilku narazíte na Stádní bránu. Zde jsou na obou vnitřních stranách freskové obrazy znázorňující Krista s učedníky z Jeruzaléma.

Dále se zastavíte u kapličky „Pustá ves”, kde za dobré viditelnosti můžete najít sochy ležících apoštolů, bohužel sochy Ježíše Krista, sv. Petra, sv. Jakuba a sv. Jana se nedochovali a proto jsou alespoň nahrazeny fotografií.

 

Zhruba za 85m následuje kaplička „Smutná duše". Visí zde na dřevě malovaný obraz představující Krista, jak říká svým učedníkům „Smutná jest duše má až k smrti”. Pokračujte po zeleném značení a přejděte přes potůček. Dostanete se k rozcestníku Na křížové cestě. Na druhém břehu potůčku můžete vidět další kapličku, ale nejdříve se vydáte podle rozcestníku po zeleném značení na stromech na Betlém. Přejděte na druhý břeh potůčku a dorazíte na „Olivetskou horu”, kde najdete několik soch ležících volně ve svahu. Na nejvyšším výběžku naleznete kapličku s andělem držící kalich s křížem a pod ním klečící socha Krista. Po zhlédnutí „Olivetské hory" pokračujte po zeleném značení. Za chvilku dojdete k další kapličce s názvem „Políbení Jidášovo” s obrazem znázorňující Jidášovu zradu.

Po prudkém stoupání špatnou lesní cestou doslova vyšplháte k další kapličce, ve které uvidíte obraz znázorňující svázaného Krista a vedeného z Getsemanské zahrady.

Pokračujte vpravo, kde na vás čeká klesání ke kapličce „Chromého žida”. V této kapličce je socha žoldnéře, který vyvádí Krista ze zahrady. Po asfaltce a utažené plní cestě sejděte směrem k hlavní silnici, kde narazíte na další větší kapli s názvem „Cedron”. V této kapli uvidíte malbu dvou žoldnéřů odvádějících Krista přes řeku Cedron. Řeku Cedron má znázorňovat potůček vedený pod kapličkou.

Přejděte přes hlavní silnici a vydejte se polní cestou. Na začátku uvidíte dvě kapličky „Ježíš tupen a urážen” a „Vodní brána Jeruzaléma”. Brána má představovat jednu z bran Jeruzaléma. Na jejich protilehlých stěnách jsou freskové obrazy.

Dále jděte pořád podél řeky Malše travnatou polní cestou. Zhlédnete kapličku „U Annáše”. Zde visí obraz Krista vyslýchaného nejvyšším knězem Annášem.

Po této cestě dorazíte k větší kapli „U Kafiáše”. Ta je bohužel ve špatném stavu a uvnitř jsou jenom vystavěny fotografie dřívější výzdoby.

 

 

Po zhlédnutí budete pokračovat v té samé cestě a nemůžete minout další kapličku „Malý Pilát”.
Projdete kolem vodáckého areálu a dojdete až na rozcestník Betlém, kde se vydáte doprava po silnici. Za 70m odbočte doleva k další kapličce „Zastavení u Herodesa”. Zde sochy znázorňují situaci jak žoldnéř vede Krista před krále Herodesa.

Pokračujte po rozbité silnici v ulici Betlém do strmého kopce. Zhruba po 200m stoupání vás čeká asi největší kaple „Velký Pilát”, kterou naleznete po levé straně na konci ulice Betlém. Tato kaple vás dozajista uchvátí svojí velikostí. Její čelo je z druhé strany, takže musíte obejít kolem zídky. Nezapomeňte si přečíst popisky u obrazů a hesla na zdech.

Po zhlédnutí Velkého Pilátu se dáte doleva, kde minete kapličku u silnice. Poté dojdete k hlavní silnici a dáte se doleva. Naproti přes silnici uvidíte dvě od sebe nedaleko vzdálené kapličky „Setkání Ježíše s Pannou Marií” a „Setkání s Veronikou”. Za posledně zmiňovanou kaplí sejdete po 50 metrech z chodníku doleva a vydáte se na stezku. Už z chodníku od silnice uvidíte kapli „Popravní brána”, kterou projděte.

Kolem kamenné zídky dojdete až k „Zastavení u Šimona”. Prohlédněte si kapličku a dojděte k rozcestníku Pod kostelem. Zde se vydejte rovně k třem dřevěným křížům tzv. „Kalvarie”. Pokračujte směrem dolů, kde minete kapličku „Předposlední zastavení se sochou Piety”. Jděte dolů skoro k řece, kde je konec křížové cesty. Na konci křížové cesty je kaplička „Boží hrob”, který má po stranách dva kamenné sloupy na nichž jsou připevněny vykrajované plechy s namalovanými nástroji Kristova umučení.

Po zhlédnutí Božího hrobu se dáte cestou vpravo a strmým stoupáním vyjdete zase u rozcestí Pod kostelem. Pokračujte rovně uličkou mezi ploty, které jsou z části kamenné. Z uličky vyjdete u zadní části kostela, který obejděte po úzkém chodníčku. Doporučujeme si kostel prohlédnout jak zvenku, tak zevnitř. Po prohlídce kostela vyjděte hlavní bránou u hl. silnice. Tu přejděte a za obchodem na náměstíčku se ulicí K loučení dostanete zpět k výchozímu bodu. 

Booking.com

 • Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod)

 • U kapličky Loučení

 • Kaple Poslední večeře

 • Stádní brána u dvora Getsemanského

 • Kaple Pustá ves

 • Kaple Smutná duše

 • Olivetská hora

 • Políbení Jidášovo a zajetí Ježíšovo

 • Ježíš odváděn z Getsemanské zahrady

 • Zastavení U chromého žida

 • Zastavení u kaple Cedron

 • Ježíš tupen a urážen

 • Vodní brána Jeruzaléma

 • U Annáše

 • U Kaifáše

 • Malý Pilát

 • Kaple U Herodesa

 • Velký Pilát

 • Na Ježíše vložen kříž

 • Setkání Ježíše s Pannou Marií

 • Setkání se sv. Veronikou

 • Soudní brána

 • Kaple u Šimona

 • Kalvárie

 • Pieta

 • Boží hrob

 • Kostel v Římově

Poznámka: Kliknutím na ikonku Vám bude zobrazena trasa.

 • Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod) Parkoviště u fotbalového hřiště (výchozí bod)

  Výchozí bod trasy.

  Otevřeno: Vstupné:
TOPlist
Neustále přidáváme trasy